zasady udzielania partonatw

Zasady udzielania patronatów znajduj si w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Owiaty w Katowicach. Karta informacyjna nr 44. W celu przejcia na stron prosz klikn tutaj.