Wicekuratorzy

Wicekurator Owiaty

mgr Dariusz Domaski - absolwent Uniwersytetu Wrocawskiego. Wieloletni nauczyciel historii
w I Liceum Ogólnoksztaccym  im. Karola Miarki w orach. Radny czterech kadencji Rady Miasta ory od 2002 r. W kadencjach 2006 – 2010 i 2010-2014 wiceprzewodniczcy Rady Miasta. 
Prac nauczyciela rozpocz w Szkole Podstawowej nr 13 w orach.  Pomysodawca i wspótwórca
Pomnika onierzy Wykltych w orach. Wspózaoyciel Stowarzyszenia Przyjació Chorych
Hospicjum im. Jana Pawa II w orach. Propagator idei hospicyjnej i wolontariatu oraz programu „Pola Nadziei”.

 

 

 

Wicekurator Owiaty

mgr Jacek Szczotka - absolwent Wydziau Techniki Uniwersytetu lskiego w Katowicach. Prac rozpocz jako nauczyciel techniki, fizyki i chemii w Szkole Podstawowej w Kiczorze (gmina Rajcza), peni równie obowizki dyrektora tej szkoy. Edukator programu „NOWA SZKOA”, prowadzi warsztaty dla rad pedagogicznych, szkolenia w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, a take zajcia na studiach podyplomowych oraz kursach z zakresu zarzdzania owiat. By dziaaczem midzyzakadowej oraz regionalnej organizacji zwizkowej, za prac zwizkow i szczególne zasugi dla owiaty zosta odznaczony Srebrn Odznak Sekcji Krajowej Owiaty i Wychowania NSZZ „Solidarno”. Od 25 lat jest czonkiem Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od listopada 1999 roku pracuje w Kuratorium Owiaty w Katowicach,  Delegaturze  w Bielsku-Biaej  jako  wizytator, w grudniu 2003 roku zosta awansowany na stanowisko starszego wizytatora. Z dniem 1 wrzenia 2007 roku zosta powoany na stanowisko dyrektora tej Delegatury, które zajmowa do 20 wrzenia 2008 roku. Zainteresowania: podróe, wdrówki górskie, a w wolnych chwilach ciekawa ksika oraz muzyka.