Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach 

ul.   Powstaców 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Regon   006473113
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mial   kancelaria@kuratorium.katowice.pl
Sekretariat lskiego Kuratora Owiaty
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Sekretariat Wicekuratora (ds. nadzoru edukacji)
tel.   (32) 606-30-40
fax

  (32) 606-30-42

Sekretariat Wicekuratora (ds. organizacyjno-administracyjnych)
tel.   (32) 606-30-27
fax

  (32) 606-30-28

Kontakt z mediami
e-mail:   sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl

Wydzia Organizacyjno-Administracyjny

ul.    Powstaców 41a
kod   40-024 Katowice
tel.   (32) 606-30-30
fax   (32) 606-30-28
Wydzia Jakoci Edukacji
ul.   Powstaców 41a
kod   40-024 Katowice
tel.   (32) 606-30-18
fax   (32) 606-30-12
e-mail   sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl
Wydzia Nadzoru Edukacji
ul.    Powstaców 41a
kod   40-024 Katowice
tel.   (32) 606-30-41
fax   (32) 606-30-42
e-mail   sekretariat_np@kuratorium.katowice.pl

Wydzia Finansów i Kadr - Gówny Ksigowy

ul.    Powstaców 41a
kod   40-024 Katowice
tel.   (32) 606-30-66
fax   
 
 
 
 

Delegatura w Bielsku-Biaej

ul.   Piastowska 44
kod   43 - 300 Bielsko-Biaa
tel.   (033) 8122645
  (033) 8220423
  (033) 8228821
  (033) 8228758
fax   (033) 822-81-75
e-mail   bielsko@kuratorium.katowice.pl
 
  
 
 
 

Delegatura w Bytomiu

ul.  Antoniego Józefczaka 39
kod  41-902 Bytom
tel.  (32) 388 00 70
e-mail  bytom@kuratorium.katowice.pl
 
  
 
 
 

Delegatura w Czstochowie

ul.   Sobieskiego 7
kod   42 - 200 Czstochowa
centrala   (034) 378-20-00
tel.   (034) 378-23-61, 324-33-62
fax   (034) 324-54-71
e-mail   czestochowa@kuratorium.katowice.pl
 
 
 
 
 

Delegatura w Gliwicach

ul.   Warszawska 35
kod   44-102 Gliwice
tel.   (032) 231-29-41
fax   (032) 231-29-41
e-mail   gliwice@kuratorium.katowice.pl
 
 
 
 
 

Delegatura w Rybniku

ul.   3-go Maja 27
kod   44-200 Rybnik
tel.   (032) 422-38-02
fax   (032) 422-38-02
e-mail   rybnik@kuratorium.katowice.pl
 
 
 
 
 

Delegatura w Sosnowcu

ul.   Krzywa 2
kod   41-200 Sosnowiec
tel.   (032) 265-51-30
fax   (032) 266-60-40
e-mail   sosnowiec@kuratorium.katowice.pl