Informacje o konkursach

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 17 w Tychach, ul. Tostoja 5

Dodany: 2018-03-13

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 z Oddziaami Integracyjnymi w Tychach, ul. Braterska 7

Dodany: 2018-03-13

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach, ul. Brzozowa 41

Dodany: 2018-03-13

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 8 "Zielony Ogrd" z Oddziaami Integracyjnymi w Tychach, ul. Wojska Polskiego 2

Dodany: 2018-03-13

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej nr 11 im. Marii Curie-Skodowskiej w Tychach, ul. M.Curie-Skodowskiej 4

Dodany: 2018-03-13

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk nr 2 w Tychach, ul. Elfw 9

Dodany: 2018-03-13

Konkurs na stanowisko dyrektora Modzieowego Domu Kultury nr 1 im. Artystw Rodu Kossakw w Tychach, ul. K. Hlonda 1

Dodany: 2018-03-13

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej nr 40 z Oddziaami Integracyjnymi im. Gen. Jerzego Zitka w Tychach, ul. Zgrzebnioka 45

Dodany: 2018-03-13

Konkurs na stanowisko dyrektora Sportowej Szkoy Podstawowej nr 19 im. Mikoaja Kopernika w Tychach, Al. Niepodlegoci 190

Dodany: 2018-03-13

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk Ekonomicznych w Wodzisawiu lskim, ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisaw lski

Dodany: 2018-03-12

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Grze, ul. Pszczyska 34, 43-227 Miedna

Dodany: 2018-03-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Oglnoksztaccego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach, ul. Korfantego 38, 43-227 Gilowice

Dodany: 2018-03-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk Handlowych, ul. Wielkopolska 20, 44-335 Jastrzbie - Zdrj

Dodany: 2018-03-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej Nr 21 im. prof. Jana Miodka, ul. Rwnolega 9c, 44-335 Jastrzbie-Zdrj

Dodany: 2018-03-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej Nr 19 im. Juliana Tuwima, ul. Opolska 3, 44-335 Jastrzbie - Zdrj

Dodany: 2018-03-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 24, ul. Aleksandra Fredry 15, 44-268 Jastrzbie - Zdrj

Dodany: 2018-03-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19, ul. Turystyczna 49, 44-335 Jastrzbie - Zdrj

Dodany: 2018-03-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 10, ul. wierklaska 72, 44-268 Jastrzbie - Zdrj

Dodany: 2018-03-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Ks. Jana Hojdysa w Midzybrodziu ywieckim, ul. Beskidzka 6, 34-312 Midzybrodzie ywieckie

Dodany: 2018-03-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej im. Jzefa Kassolika w Midzyrzeczu, ul. ubrw 13, 43-220 Midzyrzecze

Dodany: 2018-03-07