Informacje o konkursach

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w Skoczowie, ul. Grecka 65, 43-430 Skoczw

Dodany: 2018-01-16

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk Technicznych w Ustroniu, ul. 3 Maja 15, 43-450 Ustro

Dodany: 2018-01-16

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk im. W. Szybiskiego w Cieszynie, ul. Kraszewskiego 11, 43-400 Cieszyn

Dodany: 2018-01-16

Konkurs na stanowisko dyrektora 1. Zespou Szk Budowlanych im. gen. S. Grota Roweckiego w Cieszynie, Pl. Dominikaski 1, 43-400 Cieszyn

Dodany: 2018-01-16

Konkurs na stanowisko dyrektora: Modzieowego Orodka Wychowawczego w Jaworzu, 43-384 Jaworze, ul. Paacowa 1.

Dodany: 2017-12-12