programy rzdowe

Rzdowy program "Radosna Szkoa"

Dodany: 2010-01-12 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-04-18

Informacja o rzdowych programach

Dodany: 2010-01-12 | Data ostatniej modyfikacji: 2010-01-26

"Odkrywa nieznane, tworzy nowe - program rozwijania zainteresowa fizyk"

Dodany: 2010-01-12

Projekt "Uatwianie dostpu do wymiaru sprawiedliwoci"

Dodany: 2010-01-12

Rzdowy program wspierania w latach 2007-2009 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w publicznych szkoach podstawowych

Dodany: 2010-01-12

Zajcia pozalekcyjne organizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Dodany: 2010-01-12

Punkty konsultacyjne tworzone przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w przedszkolach i szkoach podstawowych w ramach Rzdowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoa"

Dodany: 2010-01-12