turystyka

Zasady zwizane z organizowaniem wyjazdw autokarowych dzieci i modziey

Dodany: 2017-04-04

Poradnik dotyczacy wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i modziey w wojewdztwie podlaskim

Dodany: 2013-10-28

Szanowni Pastwo Dyrektorzy Szk i Placwek! Krajoznawstwo i turystyka mog by - na podstawie przepisw rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunkw i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoy i placwki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. nr 135, poz. 1516) - organizowane w ramach zaj…

Dodany: 2013-06-07

Wybieram wdrowanie. Poradnik modego turysty

Dodany: 2010-02-03

Wycieczki w Unii Europejskiej - przekraczanie granicz i pobyt na terytorium Unii Europejskiej uczniw, na podstawie listy podrujcych

Dodany: 2009-12-04 | Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-30

Oddziay Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego

Dodany: 2009-11-26