placwki doskonalenia nauczycieli

Publiczne placwki doskonalenia nauczycieli w wojewdztwie lskim

Pobierz plik »

Dodany: 2009-12-21 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-12

Wykaz niepublicznych placwek doskonalenia nauczycieli w wojewdztwie lskim

Pobierz plik  »

Dodany: 2011-08-31 | Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-28

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placwek doskonalenia nauczycieli oraz obwieszczenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 16 grudnia 2009 r. o sprostowaniu bdu (dot. wiadectwa ukoczenia kursu kwalifikacyjnego)

Dodany: 2009-12-04 | Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-20

Wpisywanie niepublicznych placwek doskonalenia nauczycieli do rejestru

Dodany: 2009-12-14