e-Twinning

Seminarium kontaktowe eTwinning Art & Culture

Dodany: 2017-04-27

Seminarium kontaktowe eTwinning na otwie – Active projects for science teachers

Dodany: 2017-04-27

Seminarium kontaktowe eTwinning w Lizbonie - Innovative Learning Environments

Dodany: 2017-04-20

Seminarium kontaktowe eTwinning - eTwinning and outdoor learning

Dodany: 2017-03-21

Seminarium kontaktowe eTwinning w jzykach sowiaskich

Dodany: 2017-02-21

Kursy internetowe programu eTwinning rozpoczynajce si w styczniu

Dodany: 2016-12-07

Seminarium kontaktowe eTwinning w jzyku hiszpaskim

Dodany: 2016-09-09

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli pocztkujcych w programie eTwinning

Dodany: 2016-08-25

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego "Future Classroom Lab" w programie eTwinning

Dodany: 2016-08-10

Seminarium kontaktowe eTwinning - Europe in Slovakia

Dodany: 2016-08-10

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli pocztkujcych w programie eTwinning w Armenii

Dodany: 2016-08-10

Kursy internetowe eTwinning

Dodany: 2016-07-13

Dwustronne seminarium kontaktowe eTwinning w Berlinie

Dodany: 2016-07-07

Seminarium kontaktowe eTwinning w Budapeszcie

Dodany: 2016-06-30

Wakacyjne szkolenia eTwinning w Warszawie

Dodany: 2016-06-30

Midzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinnig Plus

Dodany: 2016-05-25

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego "Future Classroom Lab"

Dodany: 2016-04-29

Majowe kursy internetowe w programie eTwinning

Dodany: 2016-04-29

Seminarium kontaktowe programu eTwinning dla pocztkujcych

Dodany: 2016-04-13

Krajowe seminarium kontaktowe programu eTwinning w Poznaniu

Dodany: 2016-04-13