programy rzdowe

Informacja o naborze wnioskw w ramach Rzdowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organw prowadzcych szkoy w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w szkoach - "Bezpieczna+"

Dodany: 2017-04-25

Pomoc pastwa w zakresie doywiania" na lata 2014-2020

Dodany: 2017-04-24

Formularze sprawozdania z Rzdowego programu wspierania w latach 2015-2018 organw prowadzcych szkoy w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w szkoach - "Bezpieczna+"

Dodany: 2016-12-06

Sprawozdanie kocowe z realizacji projektu w 2016 r. w ramach Rzdowego program na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoa"

Dodany: 2016-12-02

Druk sprawozdania z realizacji Rzdowego program pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna"

Dodany: 2016-11-14 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-23

Rzdowy program pomocy dzieciom i uczniom w 2016 r. - zasiek losowy

Dodany: 2016-09-07

Zoenie aneksu do wniosku w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" - korekta danych

Dodany: 2016-08-30

Bezpieczna i przyjazna szkoa - ogoszenie o konkursie

Dodany: 2016-08-17

WYPRAWKA SZKOLNA

Dodany: 2016-07-27 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-27

Lista wynioskw wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Dodany: 2016-04-12

Rzdowy program "Ksiki naszych marze"

Dodany: 2016-02-10

Program edukacyjny "Finansoaktywni. Misja: Budet"

Dodany: 2016-01-27

Bezpieczna i przyjazna szkoa

Dodany: 2015-10-30 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-02