Komunikaty

Akcja informacyjno-edukacyjna "Bezpieczna Woda"

Dodany: 2017-06-08 | Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-15

Rzdowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" - projekt

Dodany: 2017-06-08 | Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-15

Zebranie danych dotyczcych prognozy wysokoci rodkw niezbdnych na wypat dofinansowania w latach 2018-2021 kosztw ksztacenia modocianych pracownikw

Dodany: 2017-06-08 | Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-15

Cykl audycji telewizyjnych o szkolnictwie branowym "Moja szkoa - moja przyszo"

Dodany: 2017-06-13

zaproszenie na konferencj w ramach Krajowego Planu Dziaa Przeciwko Handlowi Ludmi Przygotowanie do podjcia pracy w Austrii z uwzgldnieniem kwestii bezpieczestwa, organizowan 21 czerwca 2017 r. w Katowicach

Dodany: 2017-06-13

Rozstrzygnicie otwartego konkursu ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zada publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2017 roku.

Dodany: 2017-06-02

Program dla uczniw o wybitnych uzdolnieniach poznawczych

Dodany: 2017-06-02

Projekt #KOMRKOMANIA

Dodany: 2017-06-01

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I), w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) oraz w Szkole Europejskiej w Monachium

Dodany: 2017-05-30

Udostpnienie pisma MEN z dnia 22 marca 2017 r. dyrektorom szk i placwek w sprawie pobierania informacji z Centralnego Rejestru Orzecze Dyscyplinarnych

Dodany: 2017-03-27 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-24

Stae Badawczo-Rozwojowe E(x)plory 2017

Dodany: 2017-05-24

Oferta szkole dla nauczycieli dot. nowej podstawy programowej

Dodany: 2017-05-19 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-24

Wyrnienia dla nauczycieli wychowania fizycznego za wychowanie modego pokolenia oraz trosk o jego rozwj fizyczny i duchowy

Dodany: 2017-05-22

List Minister Edukacji Narodowej do Rodzicw

Dodany: 2017-05-22

"Oglnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniw romskich"

Dodany: 2017-05-19

Oglnopolska Pielgrzymka Sportowcw do Matki Boskiej Czstochowskiej poczona z rozgrywkami sportowymi piki nonej i tenisa stoowego

Dodany: 2017-05-19

Wnioski na dofinansowanie doywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2017/2018

Dodany: 2017-05-16

Szkolenie w Orodku Rozwoju Edukacji - Pastwowotwrcza rola Kocioa katolickiego w Polsce na przestrzeni dziejw. Wykorzystanie materiaw audiowizualnych w edukacji historycznej.

Dodany: 2017-05-13

Program Stypendiw Pomostowych

Dodany: 2017-05-11

Ogoszenie o naborze czonkw do komisji ds. oceny ofert oraz podziau rodkw budetowych na zadania publiczne zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2017 roku

Dodany: 2017-05-10