Postpowania na usugi spoeczne i inne szczeglne usugi

Ogoszenie o zamwieniu na usugi spoeczne i inne szczeglne usugi dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i modziey z terenu wojewdztwa lskiego w 2017r. - II postpowanie

Dodany: 2017-05-31 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-14

Ogoszenie o zamwieniu na usugi spoeczne i inne szczeglne usugi dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i modziey z terenu wojewdztwa lskiego w 2017r.

Dodany: 2017-04-05 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-26

Ogoszenie o zamwieniu na usugi spoeczne i inne szczeglne usugi dot. przygotowania i realizacji szkole dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania rodkw na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r.

Dodany: 2017-04-12 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-12