REFORMA EDUKACJI

Rozporzdzenie w sprawie ramowych planw nauczania opublikowane

Pobierz dokument »

Dodany: 2017-04-03

Rozporzdzenie w sprawie organizacji pracy przedszkoli i szk opublikowane

Pobierz dokument  »

Dodany: 2017-03-28

Pismo Forum Zwizkw Zawodowych

Dodany: 2017-03-10

List Minister Edukacji Narodowej

Pobierz dokument »

Dodany: 2017-03-08

Reforma edukacji - kalendarium spotka (aktualizacja - 24.02.2017)

Dodany: 2017-02-08 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-24

Prezentacja - spotkanie z rodzicami szk podstawowych w Bytomiu

Dodany: 2017-02-22

Nowa podstawa programowa - rozporzdzenie z 14 lutego 2017 r.

Dodany: 2017-02-17

Reforma edukacji - opiniowanie uchwa przez zwizki zawodowe

Dodany: 2017-02-13

Reforma edukacji - kalendarium spotka

 Pobierz kalendarium

Dodany: 2017-02-08

Wojewdzki zesp ds. wdraania reformy edukacji

Dodany: 2017-01-23

Reforma pytania i odpowiedzi

Dodany: 2016-11-28 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-20

Projekt przykladowej uchway dostosowujacej sie do nowego ustroju szkolnego

Dodany: 2017-01-16

List Minister Edukacji Narodowej do Samorzdowcw

Dodany: 2017-01-16

List Minister Edukacji Narodowej do Rodzicw

Dodany: 2017-01-16

List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorw, Nauczycieli

Dodany: 2017-01-16

Ustawy: Prawo owiatowe i Przepisy wprowadzajce ustaw - Prawo owiatowe opublikowane

Dodany: 2017-01-12 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-09

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzajce ustaw – Prawo owiatowe

Pobierz tekst dokumentu  »»

Dodany: 2017-01-12

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo owiatowe

Pobierz tekst dokumentu »»

Dodany: 2017-01-12

List lskiego Kuratora Owiaty do Rodzicw, Uczniw, Nauczycieli, Samorzdowcw

Dodany: 2016-11-28 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-30

Harmonogram spotka z przedstawicielami JST dotyczcych reformy edukacji w dniach 28 - 30 listopada 2016 r.

Dodany: 2016-11-25