Postpowania do 30.000 Euro

Postpowanie w trybie zapytania ofertowego na usug polegajc na ochronie fizycznej oraz monitorowaniu sygnaw lokalnego systemu alarmowego w budynku Delegatury Kuratorium Owiaty w Bielsku-Biaej przy ul. Piastowskiej 44 i w Sosnowcu przy ul. Krzywej 2.

Dodany: 2017-05-31

Postpowanie w trybie zapytania ofertowego na usug polegajc na remoncie pomieszcze w budynku delegatury Kuratorium Owiaty w Czstochowie ul. Sobieskiego 7

Dodany: 2017-04-24

Postpowanie w trybie zapytania ofertowego na usug polegajc na remoncie w budynku Delegatury Kuratorium Owiaty w Bielsko-Biaej ul. Piastowska 44.

Dodany: 2017-03-07

Postpowanie w trybie zapytania ofertowego na dostaw materiaw biurowych / rnego sprztu i artykuw biurowych, papieru, materiaw eksploatacyjnych do drukarek i faksw / na potrzeby Kuratorium Owiaty w Katowicach i jego Delegatur zgodnie z zacznikami nr 1,2 i 3

Dodany: 2017-02-24 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-01

Postpowanie w trybie zapytania ofertowego na usug polegajc na remoncie pomieszcze w budynku Delegatury Kuratorium Owiaty w Sosnowcu ul. Krzywa 2 zgodnie z zacznikiem Nr 1

Dodany: 2017-02-22

Postpowanie w trybie zapytania ofertowego na serwis kserokopiarek bdcych na stanie Kuratorium Owiaty w Katowicach i jego Delegatur

Dodany: 2017-01-18

Postpowanie w trybie zapytania ofertowego na dostaw artykuw spoywczych na potrzeby Kuratorium Owiaty w Katowicach i jego Delegatur zgodnie z zacznikiem Nr 1

Dodany: 2017-02-20 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-22