Zagraniczna Mobilno szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektw instytucjonalnych ESF POKL w roku 2013 i 2014

Projekt nr 2013-2-PL1-ESF03-43086 Innowacyjne formy zapewnienia jakoci w edukacji realizowany we wsppracy z instytucj partnersk w Estonii

Dodany: 2014-07-07 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-02

Projekt nr 2013-2-PL1-ESF03-43081 Jako nadzoru pedagogicznego i pracy szkoy realizowany we wsppracy z instytucj partnersk w Portugalii

Dodany: 2014-07-07 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-23

projekt nr 2013-2-PL1-ESF03-43085 Innowacyjne formy zapewnienia jakoci w nadzorze pedagogicznym i pracy szkoy realizowany we wsppracy z instytucj partnersk w RFN

Dodany: 2014-07-07 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-23