Sprawy obronne oraz edukacja dla bezpieczestwa

Komunikat dot. organizacji etapu rejonowego Oglnopolskiego Turnieju Bezpieczestwa w Ruchu Drogowym na rok 2017 dla uczniw szk podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta: Katowice, Tychy, witochowice oraz powiatu bierusko-ldziskiego

 

 

Katowice, 13 maja 2017 r.

 

Etap rejonowy Ogólnopolskiego Turnieju ”Bezpieczestwo w Ruchu Drogowym”  odbdzie si w Zespole Szkó Ogólnoksztaccych nr 7 w Katowicach, w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 9.00.

W konkursie bior udzia szkoy, które uzyskay najlepsze wyniki w powiatowych zmaganiach BRD. Zgoszenia naley wysa na adres: sekretariat@zso7.katowice.pl .

 

p.o. Dyrektora Wydziau

Nadzoru Pedagogicznego

 

mgr Magorzata Talarczyk

 

 

 

 

Dodany: 2017-05-13
Dodany przez: M.Rygalik | Osoba udostpniajca informacj: Redakcja