Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”


Szanowni Pastwo,
rozpocza si  szósta edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”. Jej odbiorcami s przede wszystkim dzieci i modzie szkolna, ale take  nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i rodzice. Celem akcji jest promocja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wod oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku.
W ramach realizowanego projektu przygotowano broszur Bezpieczna woda, któr bezpatnie mona pobra ze strony: www.msit.gov.pl - broszura
Akcj „Bezpieczna Woda” realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki we wspópracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polsk Organizacj Turystyczn, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Komendy Gównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.
Informacje dotyczce realizowanej akcji dostpne s na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki: www.msit.gov.pl - Bezpieczna-Woda oraz na stronie www.men.gov.pl w zakadce wypoczynek

  

 

 

 

 

 

 

 

Dodany: 2017-06-08
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Jakub Padewski