Komunikaty

Cykl audycji telewizyjnych o szkolnictwie branowym "Moja szkoa - moja przyszo"

 

Cykl audycji telewizyjnych o szkolnictwie branowym „Moja szkoa – moja przyszo”

W dniach 5-14 czerwca i 16-21 czerwca br. prezentowane bd kilkunastominutowe reportae przedstawiajce wybrane zawody. Na tych kierunkach bd mogli uczy si uczniowie m.in. w nowych szkoach branowych.

Audycje te w pierwszej kolejnoci s adresowane do obecnych uczniów klas III gimnazjum, którzy stoj przed trudnym wyborem przyszej cieki edukacyjnej.

Materiay przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej maj pokaza zalety szkolnictwa zawodowego i zachci do nauki w szkoach branowych.

Kilkunastominutowe filmiki prezentuj szkoy, bdce liderami edukacji zawodowej w regionie i ksztacce w profesjach szczególnie poszukiwanych na lokalnym rynku pracy.

W kolejnych odcinkach prezentowane s wybrane województwa i popularne w tym regionie zawody. Reporta prezentujcy szkoy województwa lskiego zostanie wyemitowany 14 czerwca br. o godz. 16.30 w TVP3 Katowice.

Harmonogram emisji reportay i wicej informacji dostpne s na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rusza-cykl-audycji-telewizyjnych-o-szkolnictwie-branzowym.html

 

 

 

Dodany: 2017-06-13
Dodany przez: M.Rygalik | Osoba udostpniajca informacj: Pawe Habryka