Komunikaty

zaproszenie na konferencj w ramach Krajowego Planu Dziaa Przeciwko Handlowi Ludmi Przygotowanie do podjcia pracy w Austrii z uwzgldnieniem kwestii bezpieczestwa, organizowan 21 czerwca 2017 r. w Katowicach

 

Zaproszenie na konferencj pt. „Przygotowanie do podjcia pracy w Austrii z uwzgldnieniem kwestii bezpieczestwa

lski Urzd Wojewódzki wraz z Ambasad Republiki Austrii zaprasza dyrektorów szkó i placówek, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów i doradców zawodowych na konferencj w ramach Krajowego Planu Dziaa Przeciwko Handlowi Ludmi.

Celem szkolenia jest przekazanie przedstawicielom szkó, publicznych sub zatrudnienia, organizacji pozarzdowych oraz samorzdu gospodarczego informacji, które bd miay wpyw na zwikszenie wiadomoci i bezpieczestwa osób, które wybieraj si   za granic w poszukiwaniu pracy - min. absolwentów szkó i uczniów, decydujcych si       na prac sezonow za granic.

Konferencja zostanie zorganizowana 21 czerwca 2017 r. w Sali Sejmu lskiego w lskim Urzdzie Wojewódzkim w Katowicach przy ulicy Jagielloskiej 25 w godz. 11.00-14.00.

Zgoszenia udziau bd przyjmowane do wyczerpania miejsc, najpóniej do dnia 19 czerwca br. za porednictwem platformy SOK lub na adres: j.sobotnik@poczta.kuratorium.katowice.pl

Dodany: 2017-06-13
Dodany przez: M.Rygalik | Osoba udostpniajca informacj: Joanna Sobotnik