Komunikaty

Akcja informacyjno-edukacyjna "Bezpieczna Woda"

 

 

Szanowni Pastwo,

rozpocza si  szósta edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”. Jej odbiorcami s przede wszystkim dzieci i modzie szkolna, ale take  nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i rodzice. Celem akcji jest promocja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wod oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku.

W ramach realizowanego projektu przygotowano broszur Bezpieczna woda, któr bezpatnie mona pobra ze strony: https://www.msit.gov.pl/download/1/2867/BezpiecznaWoda2017-broszuradfc4.pdf

Akcj „Bezpieczna Woda” realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki we wspópracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polsk Organizacj Turystyczn, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Komendy Gównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

Informacje dotyczce realizowanej akcji dostpne s na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki: https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/2089,Akcja-informacyjno-edukacyjna-Bezpieczna-Woda.html oraz na stronie www.men.gov.pl w zakadce wypoczynek.

 

 

 

 

Dodany: 2017-06-08 | Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-15
Dodany przez: M.Rygalik | Osoba udostpniajca informacj: Jakub Padewski