Komunikaty

Rozstrzygnicie otwartego konkursu ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zada publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2017 roku.

 

Zacznik ( plik .doc )

 

 

Dodany: 2017-06-02
Dodany przez: M.Rygalik | Osoba udostpniajca informacj: Renata witaa