Komunikaty

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I), w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) oraz w Szkole Europejskiej w Monachium

 

 

Konkurs na stanowiska nauczycieli – w Szkoach Europejskich w Brukseli (Bruksela I), Luksemburgu (Luksemburg I) i Monachium

 

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska:

      1.      nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)  – 2 etaty,

      2.      nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) – 1 etat,

      3.      nauczyciela wychowania fizycznego w szkole redniej w Szkole         Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) – 1 etat,

      4.      nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej w Szkole         Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) – 1 etat,

      5.      nauczyciela jzyka polskiego w szkole redniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) – 1 etat,

      6.      nauczyciela muzyki w szkole redniej w Szkole Europejskiej
w Monachium – 1 etat,

 

Szczegóowe warunki konkursu znajduj si w zacznikach:

Za. 1 - 5 –  ogoszenia o konkursach

Za. 6 – wzór owiadczenia

 

Zal_nr_1_ogloszenie_nauczyciel_edukacji_wczesnoszkolnej_Bruksela_I

Zal_nr_2_ogloszenie_nauczyciel_edukacji_wczesnoszkolnej_Luksemburg

Zal_nr_3_ogloszenie_nauczyciel_wychowania_fizycznego_Bruksela_I_szkola_srednia

Zal_nr_4_ogloszenie_nauczyciel_wychowania_fizycznego_Bruksela_I_szkola_podstawowa

Zal_nr_5_ogloszenie_nauczyciel_muzyki_Monachium

Zal_nr_6_wzor_oswiadczenia

 

 

Dodany: 2017-05-30
Dodany przez: M.Rygalik | Osoba udostpniajca informacj: Beata Saowska-Foltyn