Komunikaty

Oferta szkole dla nauczycieli dot. nowej podstawy programowej

 

  Szanowni Pastwo Dyrektorzy Szkó

 
 
Zapraszam nauczycieli woj. lskiego  do udziau w szkoleniach  dot. nowej podstawy programowej, organizowanych
w orodkach doskonalenia nauczycieli  zgodnie z zaczonym  harmonogramem.
Pod wymienionymi poniej adresami mailowymi znajdziecie Pastwo szczegóowe harmonogramy szkole oraz opis  formy zgaszania si do udziau w nich.
Kady nauczyciel otrzyma zawiadczenie o udziale w konferencji informujce o przygotowaniu do wraania nowej podstawy programowej.
 
Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Biaej pod adresem: http://www.wombb.edu.pl/?page_id=1516
 
 
Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach pod adresem:
 
 
Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
 
 
Regionalny Orodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
 
 
Samorzdowy Orodek Doskonalenia w Czstochowie
 
 
Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisawiu lskim
 
 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
 
 
 
 
 
 
 
Dodany: 2017-05-19 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-24
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Redakcja