Komunikaty

Dzie Flagi Rzeczpospolitej Polskiej – proba o realizacj zaj

 

Szanowni Pastwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkó, 

w zwizku ze zbliajcym si Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej prosz o przeprowadzenie z uczniami zaj dotyczcych prezentowania barw narodowych, polskiej flagi, a take innych weksyliów w przestrzeni publicznej. W tym celu mona wykorzysta przygotowan przez Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji publikacj pt.
Biao-Czerwona” – materia dostpny jest na stronie:
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15826,Poradnik-Bialo-Czerwona-czyli-jak-czcic-barwy-narodowe.html.

 

Dariusz Domaski

Wicekurator Owiaty

Dodany: 2017-04-27
Dodany przez: D.Karwacki | Osoba udostpniajca informacj: Danuta Jarosz