Nadzr pedagogiczny

Osoba udostpniajca informacj: Magorzata Talarczyk
Osoba dodajca informacj: M.Podstawski
Data publikacji : 2010-04-14
Osoba modyfikujca informacj : M.Podstawski
Data ostatniej modyfikacji : 2011-03-21
Reforma programowa Nadzr pedagogiczny System Ewaluacji Owiaty Edukacyjna Warto Dodana Internetowe Centrum Zasobw Edukacyjnych MEN ORODEK ROZWOJU EDUKACJI