Archiwum w obiektywie

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 

 
lska Regionalna Konferencja Rad Rodzicw
Jaseka w Miejskim Przedszkolu nr 72 w Katowicach
Przekazanie Betlejemskiego wiata Pokoju
Profilaktyka przez sztuk
Spotkania wojewody lskiego i lskiego kuratora owiaty z samorzdowcami
Konferencja w Czstochowie z udziaem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
Pracownicy owiaty uhonorowani Medalami Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, nagrodami lskiego Kuratora Owiaty
Planowane zmiany w edukacji - spotkania lskiego kuratora owiaty z przedstawicielami rodowiska owiatowego
Uroczystoci z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Otwarcie Delegatury Kuratorium Owiaty
Konferencja regionalna EDUinspiracje
Pielgrzymka Nauczycieli do Piekar lskich
Nowi nauczyciele dyplomowani w woj. lskim
Spotkanie z laureatami olimpiad przedmiotowych i turniejw zawodowych w roku szkolnym 2015/2016
Wojewdzka inauguracja roku szkolnego
Narady lskiego Kuratora Owiaty z dyrektorami przedszkoli, szk i placwek
Podsumowanie Gminnej Kampanii Profilaktycznej "Nie jestem Niewidzialny"
Zakoczenie roku szkolnego
W wiecie praw i obowizkw - ucze bezpieczny
Fina Wojewdzkiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole
Konferencja Nauczyciel w wiecie praw i obowizkw - wobec ucznia
O szkolnictwie zawodowym - obrady Wojewdzkiej Rady Dialogu Spoecznego
lska debata o owiacie
Powoania wicekuratorw
Forum nauczycieli regionalistw
Wygrana naszego ucznia w midzynarodowym konkursie
Laureaci konkursw dla gimnazjalistw
Laureaci konkursw przedmiotowych
Oficjalne powitanie nowej kurator
Nominacja dla nowego lskiego kuratora owiaty
Nauczyciele dyplomowani
Najlepszy cukiernik i piekarz