Informacje oglne

Zgodnie z §1 ust. 5 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoy lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz.U. Dz 2010 r. Nr 60, poz. 373 ) informacj o ogoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoy lub publicznej placówki ( prowadzone  przez jednostk samorzdu terytorialnego  terytorialnego i majce siedzib na terenie województwa lskiego), mona zamieci na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Owiaty w Katowicach.W celu zamieszczenia powyszej informacji jednostka samorzdu terytorialnego przekazuje za porednictwem elektronicznej skrzynki podawczej wniosek zawierajcy niej wymienione dane:

  • oznaczenie jednostki samorzdu terytorialnego ogaszajcej konkurs,
  • nazw publicznego przedszkola, publicznej szkoy lub publicznej placówki, której dotyczy konkurs,
  • adres publicznego przedszkola, publicznej szkoy lub publicznej placówki, której dotyczy konkurs,
  • adres strony internetowej na której dostpna jest pena tre ogoszenia o konkursie,
  • okres publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Owiaty w Katowicach (od dnia … do dnia …),
  • podpis uprawnionego przedstawiciela jednostki samorzdu terytorialnego.

 

Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: D.Karwacki
Data publikacji : 2010-04-23
Osoba modyfikujca informacj : D.Karwacki
Data ostatniej modyfikacji : 2014-04-23

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »