wykaz skrtw stosowanych do oznaczenia komrek organizacyjnych

Wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy
Kuratorium Owiaty w Katowicach
wraz z symbolik stosowan do oznaczania spraw  i celów organizacyjnych1)
                                                                                    

  

 
 
1. Wydzia Jakoci Edukacji WE1)
1) Oddzia Wychowania, Ksztacenia Ogólnego i Specjalnego WE-KO
2) Oddzia Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego WE-KZ
3) Oddzia Doskonalenia Nauczycieli i Organizacji Pracy Szkó WE-DN
4) Oddzia Koordynacji Nadzoru Pedagogicznego WE-NP
   
2. Wydzia Nadzoru Edukacji WN1)
   
3. Wydzia Organizacyjno-Administracyjny OA1)
1) Oddzia Zarzdzania Organizacj OA-OR
2) Oddzia Informatyzacji i Statystyki Owiatowej OA-IS
3) Oddzia Logistyki i Programów Owiatowych OA-LO
   
4. Wydzia Finansów i Kadr - Gówny Ksigowy GK1)
1) Oddzia Planowania i Ksigowoci GK-PL
2) Oddzia Kadr GK-KA
   
5. Zespó Programów Europejskich i Wspópracy z Zagranic PE
   
6. Zespó Kontroli Wewntrznej KW
   
7. Zespó Radców Prawnych RP
   
8. Samodzielne stanowisko pracy do spraw komunikacji spoecznej RzP
   
9. Samodzielne stanowisko pracy do spraw obronnych OB
   
10. Samodzielne Stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa i higieny pracy BH
   
11. Samodzielne stanowisko pracy do spraw koordynacji rozpatrywania skarg, wniosków i petycji SW
   
12. Delegatury Kuratorium Owiaty w Katowicach DK1)
1) Delegatura w Bielsku-Biaej DK-BB
2) Delegatura w Bytomiu DK-BY
3) Delegatura w Czstochowie DK-CZ
4) Delegatura w Gliwicach DK-GL
5) Delegatura w Rybniku DK-RY
6) Delegatura w Sosnowcu DK-SO


Opracowano na podstawie Zacznika Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Owiaty w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewod lskiego dnia 29 maja 2017r.
 

 

Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: D.Karwacki
Data publikacji : 2010-01-12
Osoba modyfikujca informacj : D.Karwacki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-05

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »