wyszukiwanie informacji w BIP

Biuletyn Informacji Publicznej zawiera informacje zgodne z  Rozporzdzeniem  Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji  z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 ) w  szczególnoci: 
- treci merytoryczne, podzielone na odpowiednie dziay, których lista tworzy tzw. menu przedmiotowe  znajdujce  w  lewej  czci  ekranu;
- informacje pozamerytoryczne takie jak: licznik i statystyka odwiedzin, skad redakcji, rejestr zmian oraz instrukcja posugiwania si BIP - informacje te dostpne s na stronie gównej.

Nawigacj po stronach BIP umoliwia menu przedmiotowe znajdujce si w lewej czci ekranu oraz znajdujca si bezporednio pod nim wyszukiwarka.  Dostp do informacji uzyskujemy albo przez wybranie odpowiedniego dziau przy pomocy menu przedmiotowego albo poprzez wpisanie poszukiwanego sowa kluczowego lub caej frazy w polu wyszukiwarki  i  kliknicie  na  przycisku  ekranowym  "Szukaj".
Bez wzgldu na wybrany sposób wyszukiwania, informacje s wywietlane w prawej czci ekranu.
W przypadku korzystania z wyszukiwarki po wprowadzeniu sowa/sów kluczowych w prawej czci ekranu wywietlana jest lista dokumentów, w których znajduj si poszukiwane sowa. Aby wywietli zawarto wybranego dokumentu, naley klikn na wywietlany tytu dokumentu.
Jeeli korzystamy z menu przedmiotowego, to w zalenoci od rodzaju wybranej informacji, po prawej czci ekranu wywietlana jest zawarto jednego dokumentu bd lista dokumentów lub ich grup (dziaów) do wyboru.

Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: M.Podstawski
Data publikacji : 2010-01-12

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »