informacje oglne

Informacje ogólne
1. W celu powszechnego udostpniania informacji publicznej, prowadzona jest strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w formie strony www poprzez wydzielenie ze strony gównej Kuratorium linku zawierajcego logo BIP, który umoliwia bezporedni dostp do podmiotowej strony BIP.
2. Na stronie podmiotowej BIP Kuratorium zamieszcza si link do strony gównej BIP oraz do strony gównej Kuratorium.
3. Na stronie podmiotowej BIP Kuratorium zamieszcza si informacje w zakresie okrelonym w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz.1764 z pón.zm.).
 

 

 

Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: D.Karwacki
Data publikacji : 2010-01-12
Osoba modyfikujca informacj : D.Karwacki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-28

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »