majtek

 


 

STAN RODKÓW TRWAYCH KURATORIUM   OWIATY  W  KATOWICACH na 31.12.2016r.

 

I.    Wartoci niematerialne i prawne         -  306.792,60

 

II.  rodki trwae                                      -   3.221.694,49

      w tym :

  1.  Grunty                                                 -     800.939,55

  2.  Budynki i lokale                                  -   1.350.690,00

  3.  Maszyny i urzdzenia                         -      248.392,78

  4.  Urzdzenia techniczne                        -        46.967,07 

  5.  rodki transportu                                 -      606.047,50 

  6.  Narzdzia, przyrzdy i wyposaenie  -      168.657,59

III. Pozostae rodki trwae                        - 2.155.794,99

 

Majtek Kuratorium Owiaty w Katowicach
                 na dzie 31.12.2015r.

 

Majtek o cznej wartoci:

5.444.398,78

w tym:

- rodki trwae

3.143.255,68

 - pozostae rodki trwae

 - wartoci niematerialne i prawne

1.971.687,52

329.455,58

 

 

rodki trwae wg klasyfikacji rodków trwaych:

3.143.255,68

 

00 – grunty

800.939,55

 

01   – budynki

1.350.690,00

 

04   – zespoy komputerowe

249.903,97

 

06   – faksy i centrale telefoniczne

46.967,07

 

07   – rodki transportu

526.097,50

 

08   – kserokopiarki i kopiarki

168.657,59

       

 

Osoba udostpniajca informacj: Ewa Sokoowska
Osoba dodajca informacj: M.Rygalik
Data publikacji : 2009-11-17
Osoba modyfikujca informacj : M.Rygalik
Data ostatniej modyfikacji : 2017-03-01

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »