Gwna

Witamy Pastwa na stronach  Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Owiaty w Katowicach.
Zapraszamy do zapoznania si z dziaalnoci  naszej instytucji.

Adres oficjalnej strony Kuratorium Owiaty w Katowicach to:   www.kuratorium.katowice.pl

 

Jeli poszukiwana przez Pastwa informacja publiczna nie zostaa zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej,  mog j Pastwo uzyska indywidualnie. W tym celu naley zgosi wniosek o udostpnienie informacji publicznej:

drog pocztow pod adres:

Kuratorium Owiaty w Katowicach
40-024 Katowice
ul. Powstaców 41a

lub poczt elektroniczn:

e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl

za porednictwem  Elektronicznej Skrzynki Podawczej


albo  osobicie w delegaturze  lub w  kancelarii Kuratorium pod w/w adresem, w pokoju 6.10.

Szczegóy dotyczce udostpniania informacji publicznej oraz pomoc w korzystaniu z BIP  znajd Pastwo w zakadce „Instrukcja korzystania z BIP”

Wzór wniosku o udostpnienie informacji publicznej.

 

Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: D.Karwacki
Data publikacji : 2009-11-17
Osoba modyfikujca informacj : D.Karwacki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-28

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »