Rejestry i ewidencje

1. Centralny rejestr skarg i wniosków

Komórka prowadzca rejestr:
Samodzielne stanowisko pracy ds. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
Zbiór dostpny w godzinach pracy Kuratorium - pok. 7.07, ul. Powstaców 41a - z uwzgldnieniem przepisów ustawy z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 992.
 

Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: D.Karwacki
Data publikacji : 2010-01-21
Osoba modyfikujca informacj : D.Karwacki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-04

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »