Elektroniczna skrzynka podawcza

Odnonik do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kuratorium Owiaty w Katowicach znajduje si tutaj.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzdu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bd doczenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzdu Podawczego.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzdu - poniedziaek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, roda-pitek 7.30-15.30 do Kancelarii Kuratorium Owiaty w Katowicach mieszczcej si w pokoju nr 6.10 przy ul. Powstaców 41a na nastpujcych nonikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pami masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Pyta CD-RW
  • Wymienione noniki musz mie moliwo zapisu Urzdowego Powiadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzdu:

 1. Dokumenty elektroniczne musz by podpisane wanym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty zaczników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielko wszystkich zaczników doczonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie moe przekroczy 3MB.
 4. Dokumenty lub noniki zawierajce oprogramowanie zoliwe bd automatycznie odrzucane i nie zostan rozpatrzone.
UWAGA!
Aby mona byo zoy wniosek do urzdu konieczne jest posiadanie konta uytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpatne.
Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: B.Badowski
Data publikacji : 2010-01-21
Osoba modyfikujca informacj : B.Badowski
Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-07

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »