godziny pracy urzdu

Godziny pracy Kuratorium:
(poniedziaek - pitek) od 7.30 do 15.30;

Dodatkowo we wtorek dyur popoudniowy do godz.17.00:
 - Katowice ul.Powstaców 41a (pok.6.10), tel. (32) 606-30-35,36
 

 

WNOSZCY SKARGI I WNIOSKI PRZYJMOWANI S PRZEZ:

lskiego Kuratora Owiaty
- w kad rod tygodnia w godzinach od 10.00 do 14.00

Wicekuratorów
- w kady czwartek tygodnia w godzinach od 13.00 do 16.00

Dyrektorów Wydziaów i Delegatur
- codziennie, w godzinach pracy urzdu

Samodzielne stanowisko pracy

ds. koordynacji rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
st. wiz. Jacka Zachóda – pok. nr 5.14  tel. 32/ 606 30 15

- codziennie, w godzinach pracy urzdu

Pracowników Kuratorium Owiaty
 penicych dyur popoudniowy, w kady wtorek w godzinach od 15.30 do 17.00  - pok.6.10, tel. 32/ 606 30 35; 32/ 606 30 36

Pracowników rozpatrujcych skargi i wnioski z zakresu objtego nadzorem pedagogicznym sprawowanym przez lskiego Kuratora Owiaty, zatrudnionych w:

 

Wydziale Nadzoru Pedagogicznego:

st. wiz. Joann Cesarz – ak – pok. nr 7.15, tel. 32/ 606 30 53

st. wiz. Danut Jarosz – pok. nr 7.12, tel. 32/ 606 30 50

st. wiz. Aleksandr Januszek – pok. nr 7.08, tel. 32/ 606 30 45

st. wiz. Magorzat Jaros – pok. nr 7.08, tel. 32/ 606 30 45

-  codziennie, w godzinach pracy urzdu

 

w Delegaturze Kuratorium w Bielsku – Biaej

st. wiz. Beat Janczak - pok. nr 122   tel. 33/81 22 645 wew. 922

st. wiz. Agat Franek – pok. nr 108 tel. 33/81 22645 wew. 908

- codziennie, w godzinach pracy urzdu

 

w Delegaturze Kuratorium w Bytomiu

st. wiz. Aleksandr Dyl – pok. nr 4 tel. 32 388 00 74

st. wiz. Janusza Mikruta – pok. nr 6 tel. 32-388 00 76

wiz. Sebastiana Paszewskiego – pok. nr 3, tel.32- 388 00 73 lub 83

 

w Delegaturze Kuratorium w Czstochowie

 st. wiz. Ann Muzyk - pok. nr 322   tel. 34/ 37 82 322

 st. wiz. Renat Dziur - pok. nr 318   tel. 34/ 37 82 318

- codziennie, w godzinach pracy urzdu

 

 

 

w Delegaturze Kuratorium w Gliwicach

st. wiz. Ew Nicpan - pok. nr 13, tel. 32/ 231 18 75

st. wiz. Barbar Romanowsk-Kruszysk - pok. nr 14,  tel. 32/ 231 18 75

wiz. Arkadiusza Trzebuniaka – pok. nr 5, tel. 32/231 77 83

- codziennie, w godzinach pracy urzdu

 

w Delegaturze Kuratorium w Rybniku

st. wiz. Grayn Bagisk – Rojek - pok. nr 8, parter  tel. 32/ 42 23 802 wew. 25

st. wiz. Aleksandr Dersk - pok. nr 11, II pitro, tel. 32/ 42 23 802 wew. 29

st. wiz. Iwon Przyby – pok. nr 3, II pitro, tel. 32/42 23 802 wew. 37

wiz. Teres Gratk – pok. nr 30, II pitro, tel.32/43 23 802 wew.12

- codziennie, w godzinach pracy urzdu

 

w Delegaturze Kuratorium w Sosnowcu 

st. wiz. Elbiet Fudro - pok. nr   39  tel. 32/291-31-67

st. wiz. Magorzat Bach - pok. nr  39  tel. 32/291-31-67

- codziennie, w godzinach pracy urzdu

 

Pracowników Wydziau Strategii i Wspópracy z Jednostkami Samorzdu Terytorialnego:

g. spec. Krystyn Szymczyk – pok. nr 5.08, tel. 32/ 606 30 19

st. spec. Agnieszk Skowron – pok. nr 5.01, tel. 32/ 606 30 14

st. spec. Wojciecha Zajca – pok. nr 5.12, tel. 32/ 606 30 22

st. ins. Agnieszk Leszczysk – Cibick –  Delegatura w Bielsku – Biaej – pok. nr 5

tel. 33 812-26-45

 -  codziennie, w godzinach pracy urzdu

 

Pracowników Wydzia Organizacji i Programów Owiatowych rozpatrujcych skargi i wnioski z zakresu dziaania Wydziau:

st. spec. Agat Siewierz – Oddzia Planowania i Finansów, Koordynacji i Nadzorowania Wypoczynku – pok. nr 7.12, tel. 32/606-30-50

- codziennie, w godzinach pracy urzdu

 

Pracowników Zespou Ksigowych rozpatrujcych skargi i wnioski
z zakresu dziaania Zespou:

st. insp. Joann Sitek – pok. nr 10.10 tel. 32/ 606 30 69

st. insp. Barbar Romanowsk – pok. nr 10.10 tel. 32/ 606 30 69

- codziennie, w godzinach pracy urzdu

 

 

Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: M.Rygalik
Data publikacji : 2009-11-19
Osoba modyfikujca informacj : M.Rygalik
Data ostatniej modyfikacji : 2017-04-27

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »