Archiwum zakadowe


Archiwum zakadowe Kuratorium Owiaty w Katowicach posiada w swoich zbiorach m. im.:
1) dokumentacj przebiegu nauczania  zlikwidowanych szkó:
- wykaz zlikwidowanych szkó  których dokumentacja przebiegu nauczania zostaa przekazana do archiwum zakadowego i jest przechowywana w siedzibie Delegatury w Bielsku-Biaej;
- wykaz zlikwidowanych szkó  których dokumentacja przebiegu nauczania zostaa przekazana do archiwum zakadowego i jest przechowywana w siedzibie Delegatury w Czstochowie;
- wykaz zlikwidowanych szkó  których dokumentacja przebiegu nauczania zostaa przekazana do archiwum zakadowego;
2) protokoy egzaminów na tytu mistrza, mistrza dyplomowanego  i robotnika wykwalifikowanego;
3) protokoy  egzaminów eksternistycznych:
- z zakresu liceum ogólnoksztaccego do miesica kwietnia 1976 r.;
- z zakresu szkoy podstawowej  do roku 1989;
4) akta  komisji weryfikacyjnej;
5) protokoy  Pastwowego Egzaminu Kocowego z zakresu kursu pedagogicznego  (Bielsko Biaa, Cieszyn, Czstochowa, Katowice, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Wodzisaw, Zabrze, Zawiercie);         
6) akta osobowe i pacowe pracowników administracyjnych zatrudnionych w zespoach ekonomiczno-administracyjnych w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu;
7) akta osobowe i pacowe pracowników zatrudnionych w Studium Nauczycielskim
w Katowicach, ul. Grayskiego 17;
8) akta osobowe i pacowe pracowników kuratorium;
9) podstawow dokumentacj wytworzon w kuratorium.
Zbiór archiwum zakadowego jest dostpny  z uwzgldnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pón. zm. ).

Wniosek o udostpnienie  akt osobom niebdcym pracownikami Kuratorium Owiaty
w Katowicach powinien zawiera:  oznaczenie rodzaju akt, okres wytworzenia, cel udostpnienia i uzasadnienie,  imi i nazwisko, nr dokumentu tosamoci osoby upowanionej do wgldu w akta, oznaczenie wnioskodawcy.
Wydawanie duplikatów:  (karty informacyjne o sposobie zaatwiania spraw – BIP - karta nr 5)
- pastwowych wiadectw i dyplomów szkolnych
- wiadectw robotnika wykwalifikowanego i dyplomów mistrza.
Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania do archiwum zakadowego Kuratorium Owiaty w Katowicach (karty informacyjne o sposobie zaatwiania spraw – BIP - karta nr 48).
 

Osoba udostpniajca informacj: Beata Saowska-Foltyn
Osoba dodajca informacj: M.Rygalik
Data publikacji : 2014-04-11
Osoba modyfikujca informacj : M.Rygalik
Data ostatniej modyfikacji : 2017-04-11

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »