Mobilność II

W listopadzie 2013 r. przedstawiciele naszych partnerskich instytucji przyjechali po raz pierwszy do Polski. Podczas powitalnego spotkania ze Śląskim Kuratorem Oświaty zapoznaliśmy gości z polskim systemem edukacji, z zasadami sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami.

Spotkania w naszych polskich placówkach partnerskich: w Szkole Podstawowej nr 5 dla Mniejszości Niemieckiej w Raciborzu oraz Szkole Podstawowej nr 43 w Zabrzu poświęcone były na tworzenie ankiety „Samoocena – Lista kontrolna dla nauczycieli i personelu szkolnego”, która będzie podstawą do stworzenia podręcznika dla nauczycieli, pracujących z dziećmi z innych kultur.

Wizyty w szkołach pozwoliły także na poznanie sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w śląskich szkołach. Zapoznaliśmy naszych gości także z doświadczeniami Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej “WOM” w Rybniku w zakresie wspomagania doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących z uczniami wielokulturowymi.

W czasie wolnym uczestnicy wizyty mogli poznać największe dziedzictwo kultury polskiej, czyli Kraków. Chociaż pogoda popołudniami nie sprzyjała zwiedziliśmy piękny Giszowiec i Nikiszowiec – stare dzielnice Katowic.