Mobilność I

Mobilność I
Pierwsze wspólne spotkanie instytucji partnerskich nastąpiło we wrześniu 2013 r. w Cambridge.
Podczas spotkania przedstawiciele instytucji partnerskich przedstawili swoje instytucje. Doprecyzowany został harmonogram działań w projekcie, omówiono i przygotowano treści do ankiety dla nauczycieli „Samoocena – Lista kontrolna dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, dotycząca nauczania mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych i regionalnych”, która jest podstawą do tworzenia narzędzia – podręcznika wspomagającego pracę z uczniami wielokulturowymi.
Podczas czasu wolnego uczestnicy poznali zabytki Cambridge.