Kontakt

Wielka Brytania:
Mr Mahbubur Rahman
Community Engagement Team Manager
CREDS, Cambridgeshire County Council
tel: + 44 12-23-72-90-19
e-mail: Mahbubur.Rahman@cambridgeshire.gov.uk

Polska:
Ms Marzena Zabiegała
Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
tel. +48 32/20-77-981
e-mail: m.zabiegala@poczta.kuratorium.katowice.pl