Mobilność VI

Program pobytu grupy partnerskiej z Cambridge w grudniu 2014 r. w woj. śląskim był bardzo intensywny. Pierwszego dnia cała grupa projektowa – z Polski i z Wielkiej Brytanii spotkała się w Raciborzu, gdzie w Szkole Podstawowej nr 5 dla Mniejszości Niemieckiej  pracowaliśmy nad przewodnikiem dla nauczycieli, pracujących z uczniami z mniejszości narodowych i etnicznych. Po wcześniejszych uzupełnieniach przewodnik zaczął nabierać kształtu i treści. Grupa intensywnie pracowała, aby w treści znalazły się nie tylko teoretyczne rozważania, ale praktyczne informacje pomagające w codziennej pracy z uczniami  różnego pochodzenia narodowościowego i etnicznego.

W czasie spotkania ustaliliśmy także zasady organizacji pilotażowej prezentacji przewodnika dla wybranych szkół i nauczycieli. Ostatnie mobilności, które odbędą się w marcu i w czerwcu będą czasem organizacji konferencji prezentujących wypracowany rezultat – przewodnik i podsumowujących realizację projektu, dlatego ustalony został program najbliższego spotkania w Cambridge.

W czasie pobytu przedstawicieli grupy partnerskiej z Cambridge w woj. śląskim odbyło się także spotkanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty, podczas którego omówiono możliwości upowszechniania i trwałości rezultatów projektu.

Praktyczne poznanie treści przewodnika odbyło się poprzez wizyty w szkołach pracujących z uczniami pochodzenia romskiego. W piątek grupa została przyjęta przez Szkołę Podstawową nr 16 w Bytomiu. Mogliśmy się tutaj zapoznać z pracą Świetlicy Integracyjnej, powstałej dzięki środkom finansowym w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej. Przedstawiciele szkoły zaprezentowali liczne projekty realizowane na rzecz społeczności romskiej, uczestniczyliśmy także w zajęciach na świetlicy integracyjnej.

W Szkole Podstawowej nr 43 w Zabrzu  goście z Cambridge oraz przedstawiciele z Raciborza, Rybnika i Katowic mogli zobaczyć inną formę integracji uczniów ze społeczności romskiej z uczniami szkoły masowej – Integracyjny Kiermasz Świąteczny. Uczniowie, rodzice, poszczególne klasy przygotowują świąteczne zabawki, produkty, ozdoby i zbierają środki na określony cel. W SP nr 43 mięliśmy także możliwość spotkania z uczniami romskimi i poznanie pracy asystentów romskich.

W czasie wolnym uczestnicy wizyty poznali dziedzictwo kultury polskiej  i zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wizyta w dniu wyjazdu na świątecznym kiermaszu w centrum Katowic, pozwoliły na poznanie polskich tradycji Świąt Bożego Narodzenia.