Mobilność V

Piąte spotkanie robocze odbyło się w Cambridge w październiku 2014 r. Podczas pierwszego dnia roboczego uczestnicy wspólnie pracowali nad narzędziem – przewodnikiem dla nauczycieli. Zostały ustalone szczegóły, dotyczące poszczególnych punktów przewodnika i wypracowane studia przypadków. W drugiej części spotkania uczestnicy zastanawiali się nad najlepszym sposobem prezentacji przewodnika oraz posiadanymi możliwościami do upowszechniania rezultatu.

W czasie pobytu w Cambridge grupa z Polski miała możliwość uczestniczenia w treningu kompetencji kulturowych, które zostało zorganizowane do trenerów i pracowników CREDS. Jedna z części szkolenia było prowadzona przez p. Fatimę Husain i była oparta na jej publikacji „Cultural Competence in Family Support”. Pani F. Husain jest specjalistą w dziedzinie mniejszości etnicznych w Londynie. Uczestnicy pracowali w grupach i dyskutowali na tematy związane z dyskryminacją, komunikacją w szkołach, pomiędzy rodzicami a nauczycielami, w grupie rówieśniczej. Szkolenie było bardzo owocne i ściśle związane z tematyką naszego projektu.

W czasie wolnym uczestnicy mieli okazję zwiedzić Katedrę w Ely -  Kościół Katedralny Świętej i Niepodzielnej Trójcy, mierzący ok. 172 m, najdłuższy gotycki kościół nie tylko w Anglii, ale także w Europie, jako wspaniały przykład wielkości średniowiecznych zakonów, a w dniu wyjazdu w Londynie najważniejsze zabytki kultury brytyjskiej.