Mobilność IV

W maju 2014 r. odbyła się kolejna mobilność – przedstawiciele partnerskich instytucji z Cambridge przyjechali do Polski.

Praca w czasie spotkań roboczych była bardzo intensywna i poświęcona tworzeniu podręcznika dla nauczycieli, wspomagającego ich pracę z uczniami wielokulturowymi. Aby osiągnąć jeszcze większą spójność we wspólnej pracy, podczas spotkań utworzone zostały
3 grupy w międzynarodowym składzie, które opracowywały kolejne części narzędzia-podręcznika. Ustalono także sposób przeprowadzenia badania na dwóch grupach fokusowych wybranych nauczycieli, które w okresie październik – listopad 2014 r. w obu krajach ocenią przygotowane narzędzie, jego celowość i skuteczność w pracy nauczycieli.

Uczestnicy wizytowali także inne szkoły, które prezentowały swoje doświadczenia  w pracy z mniejszościami czy cudzoziemcami, m.in. Gimnazjum nr 16 w Zabrzu. Bardzo owocne było także spotkanie z przedstawicielem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Panią Kierownik  Oddziału Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji, która przekazała informacje nt. wszystkich mniejszości zamieszkujących Polskę i woj. śląskie.

W czasie wolnym uczestnicy wizyty zwiedzili Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Kraków.