Ankieta – Samoocena

„Samoocena – Lista kontrolna dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, dotycząca nauczania mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych i regionalnych”
ankieta w projekcie Comenius Regio
„Zestaw narzędzi kompetencji kulturowych dla nauczycieli”

 

Jednym z elementów projektu jest ankieta „Samoocena – Lista kontrolna dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, dotycząca nauczania mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych i regionalnych”, która będzie diagnozą pomocną w tworzeniu przewodnika dla nauczycieli.

Ankieta adresowana jest do nauczycieli i dyrektorów szkół, bada postrzeganie mniejszości, przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami wielokulturowymi, zorientowanie w problemach, z jakimi borykają się uczniowie i rodziny odmienne kulturowo.

Została ona skierowana do 38 szkół podstawowych z terenu całego województwa śląskiego, w których nauczyciele pracują z uczniami z mniejszości niemieckiej, romskiej, cudzoziemcami.

Zachęcamy Państwa do dokonania samooceny, sprawdzenia wiedzy i postrzegania problemów mniejszości w swoich placówkach i w swoim mieście.

Ankieta – Samoocena.doc

Self-Assesment-liczby.xls

Self-Assesment-wykres.xls

Comparative view-Katowice-Cambridge.ppt

Comparative view-Result – Cambridge/Wyniki ankiety z Cambridgee.xls