Mobilność III

W marcu 2014 r. przedstawiciele polskich partnerskich instytucji przyjechali po raz drugi do Cambridge. Powitała nas piękna pogoda i kwitnące żonkile.

Spotkania robocze poświęcone były podsumowaniu wyników ankiety „Samoocena – Lista kontrolna dla nauczycieli i personelu szkolnego” oraz tworzeniu planu narzędzia (podręcznika) dla nauczycieli. Ankieta pokazała, że pewne obszary wymagają wsparcia działań nauczycieli. Takim obszarem są m.in. szkolenia dla nauczycieli pracujących z uczniami z różnych kultur oraz uwrażliwienie na fakt wielokulturowości w społecznościach lokalnych.

Wizyta w szkole partnerskiej Ridgefield pozwoliła na poznanie systemu edukacji w Wielkiej Brytanii oraz metod pracy z uczniami wielokulturowymi. Uczestnikom wizyty podobały się metody pracy z uczniami, wystrój sal, sposoby wykorzystania wewnętrznych dziedzińców szkoły. W szkole w Ridgefield działa Klub Polski, którym skupia uczniów z Polski, kultywuje polskie tradycje i angażuje rodziców polskich uczniów w swoje działania. W czasie pobytu w Cambridge wizytowana była także Szkoła Podstawowa Orchard w Wisbech, w której uczy się wielu uczniów z Litwy. Szkoła przedstawiła sposoby wprowadzania uczniów, którzy nie mówią w języku angielskim do systemu edukacji.

Organizatorzy zorganizowali także wizytę w partnerskiej instytucji Cambridge Ethnic Community Forum – organizacji partnerskiej wspierającej mniejszości narodowe, etniczne, cudzoziemców w Cambridge. Organizacja podejmuje szereg inicjatyw i międzynarodowych projektów, które mają na celu udzielenie wsparcia dla tych grup.

Czas wolny pozwolił uczestnikom poznać zabytki Cambridge oraz wysłuchać występu znanego chóru w Kaplicy w King’s College.