Dzień Różnorodności w Szkole Podstawowej nr 5 w Raciborzu dla Mniejszości Niemieckiej

Szkoła Podstawowa nr 5 w Raciborzu dla Mniejszości Niemieckiej w ramach realizowanego projektu Comenius Regio, zorganizowała 21 maja 2015 r. uroczystość szkolną, związaną z wielokulturowością, która doskonale wpisała się w założenia projektu.

Przedsięwzięcie odbyło się w Światowym Dniu Różnorodności Kulturowej – obchodzonym co roku właśnie 21 maja. Dzień Różnorodności Kulturowej ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej, uchwalonej na Sesji Konferencji Generalnej UNESCO. Święto ma na celu uświadomienie wartości różnorodności kultury oraz promowanie dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Zapis Deklaracji mówi: „Chroniąc różnorodność chronimy równocześnie prawa mniejszości”.

W myśl wielokulturowości, szkoła zorganizowała uroczysty „Dzień Różnorodności Kulturowej”. Jest to novum dla całej społeczności lokalnej, jak i dla miasta Racibórz. Dzień ten stał się okazją do podkreślenia znaczenia i ukazania konieczności ochrony kultury mniejszości oraz szacunku wobec innych.

W działania, zorganizowane w czasie uroczystości zaangażowała się cała szkoła, począwszy od uczniów klas pierwszych, a skończywszy na uczniach najstarszych. Po efektownym wejściu w takt muzyki, charakterystycznej dla danego kontynentu, przebrani uczniowie wszystkich klas wnieśli duże, kolorowe kontury prezentowanych części świata: Europy,  Ameryki Północnej i Południowej,  Azji, Australii i Oceanii oraz Afryki.

W pierwszej części odbył się quiz geograficzno-kulturowy dla wszystkich uczniów szkoły. Pytania związane były z różnorodnością kulturową kontynentów. Na zakończenie zwycięzcom wręczono nagrody.

Podczas uroczystości nastąpiło także rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu szkolnego „Piękny, różnorodny i wielokulturowy świat” oraz wernisaż prac konkursowych. Konkurs cieszył się bardzo dużą popularnością wśród uczniów, którzy w pracach przedstawili piękno i różnorodność świata: piękne i charakterystyczne dla danego kraju budowle, dzieci różnych kontynentów, flagi państw, faunę i florę globu.

W trzeciej części punktem kluczowym był konkurs nt. wielokulturowości. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV, V i VI, którzy cyklicznie, dwa razy w tygodniu spotykali się z koordynatorem projektu Comenius Regio na zajęciach nt. wielokulturowości.                                     Pytania były szczegółowe i podchwytliwe. Dotyczyły: prehistorii, kultury, obyczajów, tradycji, muzyki, tańca, geografii i religii różnych kontynentów.

Ostatnim, kulminacyjnym punktem „Dnia Różnorodności Kulturowej” było wykonanie tańca szkockiego, którego uczestnicy projektu nauczyli się w Wielkiej Brytanii podczas jednej z mobilności. Taniec rozpoczęli uczniowie, a następnie poprosili gości                            do wspólnej zabawy. Wszyscy świetnie się bawili a uroczystość zakończyła się w wesołym tanecznym rytmie.

Comments are closed.