Warsztaty dot. pracy z uczniem wielokulturowym – I

Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowało w ramach projektu Comenius Regio „Cultural Competency Toolkit for Teachers” dla przedstawicieli polskich instytucji partnerskich 12 maja 2014 r. sześciogodzinne warsztaty nt. pracy z uczniem wielokulturowym. Tematyka szkolenia była  przydatna w pracy nad projektem oraz przy tworzeniu rezultatu końcowego – narzędzia dla nauczycieli. Warsztaty poprowadziła p. Beata Machul-Telus, Prezes Stowarzyszenia Pro Humanum oraz sekretarz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych przy Sejmie RP.

Comments are closed.