Wydarzenia

Warsztaty dot. pracy z uczniem wielokulturowym – IV

Warsztaty dot. pracy z uczniem wielokulturowym – IV

 

25 czerwca 2015 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowało w ramach projektu Comenius Regio ostatnie z cyklu pięciogodzinne warsztaty nt. pracy z uczniem wielokulturowym. Warsztaty dały możliwość nabycia wiedzy  z zakresu wprowadzania wielokulturowości w szkole. Uczestnicy zobaczyli film „Przedszkole w trzech kulturach”, który był punktem wyjścia do analizy konkretnych przypadków, związanych z różnym pochodzeniem uczniów i wynikającymi z tego zachowaniami. Warsztaty prowadziła p. Kinga Białek, psycholożka i trenerka międzykulturowa, reprezentująca Fundację Świat na Wyciągnięcie Ręki.

 

Oprac. Marzena Zabiegała

Spacer po Europie w Szkole Podstawowej nr 43 w Zabrzu

W ramach obchodów Dnia Unii Europejskiej 8 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 43 w Zabrzu zorganizowany został „Dzień Europejski”.

Szkolne przedsięwzięcie wpisało się w realizowany przez szkołę wraz z grupą innych placówek projekt Comenius Regio .

Idea Dnia Europejskiego polegała na wspólnej „podróży po Europie” uczniów klas IV-VI i ich młodszych kolegów. Maluchy wędrowały z klasy do klasy, gdzie z prezentacji multimedialnych i krótkich inscenizacji poznawały historię, kulturę, położenie geograficzne i ciekawostki, związane z danym państwem. Zwiedzanie okazało się niezwykle przyjemne, także dlatego, że  w każdym kraju znalazł się tzw. „kącik kulinarny”, który umożliwiał uczniom i nauczycielom degustację tradycyjnych dla danego kraju potraw.

Kolejnym interesującym punktem imprezy stał się „Europejski pokaz mody”, w którym mogli wziąć udział wszyscy uczniowie. Trudność zadania polegała nie tylko na prezentacji charakterystycznego dla wybranego kraju europejskiego stroju, ale również       na tym, że każdy z uczestników musiał odpowiednio zaprezentować się na czerwonym dywanie. Pokaz okazał się czasem, w którym uczniowie mogli się rozluźnić i zrelaksować, ponieważ kolejnym zadaniem, jakie na nich czekało, był Quiz wiedzy o Europie, który opracowany został na podstawie kart z gry pt. Świat. W trakcie konkursu, uczniowie odpowiadali na pytania z wiedzy, a dodatkowo mogli uzyskać punkty za spostrzegawczość. O nagrodę główną walczyły trzy drużyny. Widownia oprócz dopingu także odpowiadała na pytania. Każda prawidłowa odpowiedź była nagradzana.

Niezwykłe europejskie wydarzenie pokazało uczniom jak wiele jest kultur, pozwoliło uzmysłowić, że każda kultura jest inna, ale tak samo ważna jak ich rodzima. Wszyscy świetnie się bawili, panowała wspaniała atmosfera. Dzieci wyniosły nie tylko ogrom nowych wiadomości, ale również dużo pozytywnych wrażeń.

Dzień Różnorodności w Szkole Podstawowej nr 5 w Raciborzu dla Mniejszości Niemieckiej

Szkoła Podstawowa nr 5 w Raciborzu dla Mniejszości Niemieckiej w ramach realizowanego projektu Comenius Regio, zorganizowała 21 maja 2015 r. uroczystość szkolną, związaną z wielokulturowością, która doskonale wpisała się w założenia projektu.

Przedsięwzięcie odbyło się w Światowym Dniu Różnorodności Kulturowej – obchodzonym co roku właśnie 21 maja. Dzień Różnorodności Kulturowej ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej, uchwalonej na Sesji Konferencji Generalnej UNESCO. Święto ma na celu uświadomienie wartości różnorodności kultury oraz promowanie dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Zapis Deklaracji mówi: „Chroniąc różnorodność chronimy równocześnie prawa mniejszości”.

W myśl wielokulturowości, szkoła zorganizowała uroczysty „Dzień Różnorodności Kulturowej”. Jest to novum dla całej społeczności lokalnej, jak i dla miasta Racibórz. Dzień ten stał się okazją do podkreślenia znaczenia i ukazania konieczności ochrony kultury mniejszości oraz szacunku wobec innych.

W działania, zorganizowane w czasie uroczystości zaangażowała się cała szkoła, począwszy od uczniów klas pierwszych, a skończywszy na uczniach najstarszych. Po efektownym wejściu w takt muzyki, charakterystycznej dla danego kontynentu, przebrani uczniowie wszystkich klas wnieśli duże, kolorowe kontury prezentowanych części świata: Europy,  Ameryki Północnej i Południowej,  Azji, Australii i Oceanii oraz Afryki.

W pierwszej części odbył się quiz geograficzno-kulturowy dla wszystkich uczniów szkoły. Pytania związane były z różnorodnością kulturową kontynentów. Na zakończenie zwycięzcom wręczono nagrody.

Podczas uroczystości nastąpiło także rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu szkolnego „Piękny, różnorodny i wielokulturowy świat” oraz wernisaż prac konkursowych. Konkurs cieszył się bardzo dużą popularnością wśród uczniów, którzy w pracach przedstawili piękno i różnorodność świata: piękne i charakterystyczne dla danego kraju budowle, dzieci różnych kontynentów, flagi państw, faunę i florę globu.

W trzeciej części punktem kluczowym był konkurs nt. wielokulturowości. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV, V i VI, którzy cyklicznie, dwa razy w tygodniu spotykali się z koordynatorem projektu Comenius Regio na zajęciach nt. wielokulturowości.                                     Pytania były szczegółowe i podchwytliwe. Dotyczyły: prehistorii, kultury, obyczajów, tradycji, muzyki, tańca, geografii i religii różnych kontynentów.

Ostatnim, kulminacyjnym punktem „Dnia Różnorodności Kulturowej” było wykonanie tańca szkockiego, którego uczestnicy projektu nauczyli się w Wielkiej Brytanii podczas jednej z mobilności. Taniec rozpoczęli uczniowie, a następnie poprosili gości                            do wspólnej zabawy. Wszyscy świetnie się bawili a uroczystość zakończyła się w wesołym tanecznym rytmie.

Warsztaty dot. pracy z uczniem wielokulturowym – I

Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowało w ramach projektu Comenius Regio „Cultural Competency Toolkit for Teachers” dla przedstawicieli polskich instytucji partnerskich 12 maja 2014 r. sześciogodzinne warsztaty nt. pracy z uczniem wielokulturowym. Tematyka szkolenia była  przydatna w pracy nad projektem oraz przy tworzeniu rezultatu końcowego – narzędzia dla nauczycieli. Warsztaty poprowadziła p. Beata Machul-Telus, Prezes Stowarzyszenia Pro Humanum oraz sekretarz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych przy Sejmie RP.

Warsztaty dot. pracy z uczniem wielokulturowym – II

Drugie warsztaty dla polskiej grupy projektowej oraz innych zainteresowanych nauczycieli zostały zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach projektu Comenius Regio  9 grudnia 2014 r.

Było to sześciogodzinne spotkanie ukierunkowane na społeczność mniejszości etnicznej romskiej. Prowadzący szkolenie p. Andrzej Grzymała-Kazłowski – cyganolog, współautor Programu  na rzecz społeczności romskiej w Polsce przedstawił uwarunkowania kulturowe społeczności romskiej oraz ich wpływ  na postrzeganie roli i znaczenia edukacji powszechnej w kontekście zachowania romskiej tożsamości etnicznej, jak również integracji ze społecznością większościową.

Warsztaty dot. pracy z uczniem wielokulturowym – III

Trzecie z cyklu sześciogodzinne warsztaty nt. pracy z uczniem wielokulturowym  Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowało w ramach projektu Comenius Regio  9 marca 2015 r. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy z zakresu różnic kulturowych, rozwinięcie umiejętności zawodowych przydatnych  w pracy  w szkole wielokulturowej/w środowisku zróżnicowanym kulturowo, zwiększenie potencjału w zakresie metodyki pracy z klasą wielokulturową.

Warsztaty prowadziła p. Kinga Białek, psycholożka i trenerka międzykulturowa, członkini Zarządu Fundacji Świat na Wyciągnięcie Ręki.

Warsztaty dla nauczycieli i uczniów w Szkole Podstawowej nr 5 w Raciborzu dla Mniejszości Niemieckiej

25.05.2015 roku odbyły się w Szkole Podstawowej nr 5 w Raciborzu dla Mniejszości Niemieckiej warsztaty na temat wielokulturowości. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy IV i V oraz nauczyciele.

Uczniowie zostali w sposób losowy podzieleni na grupy i w takich zespołach pracowali nad zadaniami. Osoby prowadzące szkolenie z Fundacji na Wyciągnięcie Ręki w Warszawie zadbały o przyjazną i miłą atmosferę zajęć. Uczestnicy mogli zobaczyć dwa krótkie filmy na temat różnic kulturowych.

Celem warsztatów było pokazanie jak wprowadzić nowego ucznia (z innej kultury) do sadowiska klasowego i szkolnego.

Najmłodszym uczestnikom najbardziej podobało się tworzenie schematu na temat stereotypów, dotyczących różnic kulturowych (model góry lodowej). Uczniowie pracując  w grupach czuły się pewnie i bezpiecznie, każdy pracował w swoim tempie, a jednocześnie efektywnie. Ciekawym zadaniem było losowanie karteczek z powitaniem, zapisanym  w różnych językach. Uczestnicy następnie prezentowali wylosowane powitanie. Wszyscy uczestnicy wykonali przydzielone zadania, a jednocześnie świetnie się bawili.

Warsztaty dla nauczycieli i uczniów klas piątych w Szkole Podstawowej nr 43 w Zabrzu

        26 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 43 w Zabrzu w ramach Comeniusa Regio odbyły się warsztaty nt. kompetencji międzykulturowych dla nauczycieli i uczniów klas piątych. Warsztaty prowadziły panie Kinga Białek i Michalina Jarmuż – psycholożki  i  trenerki międzykulturowe z Fundacji na Wyciągniecie Reki, ekspertki z zakresu pracy w klasie wielokulturowej i indywidualizacji pracy z uczniem migrującym i o innym pochodzeniu niż polskie.

Tematyka zajęć okazała się bardzo ciekawa, uczniowie uczestniczyli w nich z wielkim zaangażowaniem. Chętnie podejmowali współpracę z prowadzącymi. Przeprowadzone ćwiczenia nauczyły ich szacunku wobec siebie i innych oraz umiejętności słuchania.

Zdaniem nauczycieli powinno się organizować więcej tego typu zajęć dla uczniów. Ćwiczenia warsztatowe będą na pewno wykorzystywane podczas godzin wychowawczych i w kontaktach z uczniami z innych kultur.

Uroczyste wręczenie sprzętu komputerowego

Śląski kurator oświaty Stanisław Faber spotkał się z przedstawicielami instytucji partnerskich projektu “Zestaw narzędzi kompetencji kulturowych dla nauczycieli” realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach programu Comenius Regio. Podczas spotkania grupa polskich partnerów otrzymała sprzęt komputerowy.

W ramach projektu pracują dwie grupy partnerskie: z Polski i z Wielkiej Brytanii. W skład tej pierwszej wchodzi Kuratorium Oświaty w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 43 w Zabrzu, gdzie uczy się mniejszość romska, Szkoła Podstawowa nr 5 dla Mniejszości Niemieckiej w Raciborzu oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej “WOM” w Rybniku. W skład brytyjskiej grupy wchodzą szkoły i instytucje w Cambridge.

Celem projektu jest uwrażliwienie nauczycieli oraz społeczności szkolnych na problem wielokulturowości, a także stworzenie jak najlepszego modelu funkcjonowania w środowiskach edukacyjnych mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych i regionalnych. Projekt zakłada stworzenie zestawu pomocy i scenariuszy dla nauczycieli umożliwiających radzenie sobie z problemami zróżnicowania kulturowego w klasie, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli zarówno w Polsce jak i w wielkiej Brytanii, dzielenie się dobrymi praktykami oraz poznanie rozwiązań w zakresie działań interkulturowych w partnerskich krajach poprzez wzajemne wizyty partnerskie.

Projekt jest finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Realizowany jest od września 2013 r. i potrwa do lipca 2015 r.