O projekcie

Projekt Comenius Regio
„Zestaw narzędzi kompetencji kulturowych dla nauczycieli”

 

Projekt „Zestaw narzędzi kompetencji kulturowych dla nauczycieli” finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Realizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach programu Comenius Regio w okresie od września 2013 r. do lipca 2015 r.

W ramach tego projektu pracują dwie grupy partnerskie: z Polski
- Kuratorium Oświaty w Katowicach, http://www.kuratorium.katowice.pl

- Szkoła Podstawowa nr 43 w Zabrzu (mniejszość romska), http://sp43zabrze.pl
- Szkoła Podstawowa nr 5 dla Mniejszości Niemieckiej w Raciborzu (mniejszość niemiecka), http://www.sp5-raciborz.pl/index.php/pl
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku http://www.wom.edu.pl
oraz z Wielkiej Brytanii
- Rada Hrabstwa Cambridge http://www.cambridgeshire.gov.uk
- Szkoła Podstawowa w Cambridge http://ridgefieldprimary.org
- Gminne Forum Etniczne w Cambridge www.cecf.co.uk

Celem projektu jest uwrażliwienie nauczycieli, społeczności szkolnych na problem wielokulturowości, funkcjonowanie w środowiskach edukacyjnych mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych i regionalnych.
Projekt zakłada stworzenie zestawu pomocy i scenariuszy dla nauczycieli, umożliwiających radzenie sobie z problemami zróżnicowania kulturowego w klasie, przeprowadzenie szkolenia w Polsce i w W. Brytanii dla nauczycieli nt kompetencji interkulturowych, dzielenie się dobrymi praktykami oraz poznanie rozwiązań w zakresie działań interkulturowych w partnerskich krajach poprzez wzajemne wizyty partnerskie.