W obiektywie

Powrt »

Fina Kampanii   RodzinaTAK#e-uzalenieniaNIE

2017-06-12 | A.Wietrzyk


9 czerwca 2017 r. nastpio podsumowanie Kampanii realizowanej pod hasem Rodzina TAK#e-uzalenienia NIE. Kampania prowadzona bya w zakresie rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa Razem bezpieczniej im. Wadysawa Stasiaka w roku szkolnym 2016/2017.

Dziaania kampanii skoncentrowane byy na realizacji celw programu, wrd ktrych najwaniejsze to: wspieranie dziaa na rzecz spoecznoci lokalnej, przeciwdziaanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i modziey, edukacja dla bezpieczestwa.

W trakcie kampanii odbyy si konferencje i warsztaty kierowane do dyrektorw publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorw, nauczycieli pedagogw i psychologw szkolnych, przeprowadzona zostaa ankieta dotyczca dziaa profilaktycznych podejmowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a take zorganizowano konkursy na ex-libris kampanii, na prac w technice kolau, konkurs recytatorski na utwr propagujcy uniwersalne wartoci rodzinne. Laureaci konkursw zaprezentowali zwyciskie projekty oraz utwory na uroczystoci, podczas ktrej zostali nagrodzeni i uhonorowani dyplomami. Dodatkowo uczniowie Zespou Szk Technicznych w Rybniku zaprezentowali skonstruowane przez siebie roboty, uczniowie Zespou Szk Budowlano- Ceramicznych w Gliwicach przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy.

O muzyczn opraw uroczystoci zadbali uczniowie Zespou Szk Muzycznych II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.